BHV opleiding

SKILLSLAB | TRAUMA ACTEURS | SAFETY SOLUTIONS | GRIP5

ARBO wet

In de Arbowet namelijk vastgelegd dat u als werkgever verplicht bent om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Daarbij dient u rekening te houden met de grootte van uw organisatie en de risico’s die er spelen. Om uw interne bedrijfshulpverlening goed te organiseren, kunt u een bedrijfshulpverlener aanstellen.

Inhoud van de BHV cursus

Tijdens de BHV cursus leer je het alarmeren van werknemers, het evacueren in noodsituaties, het beperken en bestrijden van brand, alarmeren en samenwerken met hulpverleningsorganisaties, het verlenen eerste hulp, reanimeren en AED gebruiken. Onze instructeurs zijn geaccrediteerd door o.a. de Nederlandse Reanimatie Raad, het Oranje Kruis, NIKTA, en NIBHV.

Liever een BHV cursus op maat?

Naast onze vaste trainingen, verzorgt Grip5 ook maatwerktrainingen die passen bij uw unieke leerbehoefte en trainingsdoelstellingen. U bepaalt welke scenario’s u wilt oefenen; een nieuw scenario uitwerken behoort ook tot de mogelijkheden. Naast de inhoud van de training kan ook de locatie van de training in overleg bepaald worden. Graag verkennen wij samen met u de mogelijkheden.

INZET VAN EEN TRAUMA-ACTEUR

Om een BHV training zo realistisch mogelijk te laten zijn waardoor de theorie direct in de praktijk omgezet wordt en dus beter blijft beklijven, zet Grip5 een trauma-acteur in. Zij ensceneert de theorie op een dusdanige manier dat de cursist wel moet gaan reageren en in zijn rol als BHV’er te werk moet gaan.

Duur en groepsgrootte

Een basis BHV opleiding duurt 2 dagen, waarbij op de laatste dag een examen plaatsvindt. De herhalingsdag is 1 dag. De groepsgrootte is tussen de 8-12 cursisten.Een herhalingsdag is 1 dag.