Safety solutions

SKILLSLAB | TRAUMA ACTEURS | SAFETY SOLUTIONS | GRIP5

Veiligheid op het werk

De meeste werkgevers hebben uit eigen beweging oog voor veiligheid op het werk. De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) moet zorgen dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. De uitwerking van de Arbowet staat vastgelegd in het Arbobesluit. Hierin staan de regels waaraan zowel werkgever als werknemer zich moeten houden om arbeidsrisico’s tegen te gaan.

Er wordt vaak gesproken binnen organisaties over veiligheidsrisco’s en welke maatregelen er nodig zijn om deze risico’s te beheersen. Waar minder over gesproken wordt, maar wat zeker niet minder belangrijk is, is het belang van het gevoel van veiligheid.

Volg daarom onze opleidingen om dat gevoel van veiligheid op de werkvloer (terug) te brengen en te behouden.

images

BHV

Tijdens de BHV cursus leer je het alarmeren van werknemers, het evacueren in noodsituaties, het beperken en bestrijden van brand, alarmeren en samenwerken met hulpverleningsorganisaties, het verlenen eerste hulp, reanimeren en AED gebruiken. Onze instructeurs zijn geaccrediteerd door o.a. de Nederlandse Reanimatie Raad, het Oranje Kruis, NIKTA, en NIBHV.

download

EHBO

De EHBO opleiding is een landelijk erkende Oranje Kruis-opleiding waarin de cursisten de beginselen van ‘de eerste hulp’ worden bijgebracht. Naast het leren herkennen van aandoeningen en verwondingen, leer je ook situaties inschatten en de noodzakelijke EHBO te verlenen. Dit doen wij d.m.v. realistisch praktijkgerichte scenario’s. De opleiding wordt afgesloten met een Oranje Kruis examen.

aed_pictogram

AED

AED is een speciaal voor leken ontwikkelde ‘elektronische hulpverlener’ die hartritmestoornissen herkent en vervolgens de juiste therapieaanwijzingen geeft. Iedereen die met de AED om kan gaan, kan een belangrijke rol vervullen wanneer iemand hartproblemen krijgt.