L. Castricum (Koninklijke Landmacht – Ministerie van Defensie)

De net echt lijkende verwondingen en het professionele optreden van de trauma acteurs hebben bijgedragen om de diverse scenario’s tot een succes te maken. Ook de feedback die de trauma acteursregelmatig aan de militairen terug gaven werd zeer op prijs gesteld.