Realistisch oefenen

SKILLSLAB | TRAUMA ACTEURS | SAFETY SOLUTIONS | GRIP5

Grip5 organiseert een breed pakket praktijktrainingen om de kennis en vaardigheden van hulpverlenend personeel verder te ontwikkelen. Met reële en herkenbare incidentsituaties en scenario’s. De trainingen kunnen op locatie worden verzorgd, maar ook op oefencentra. Grip5 werkt bij de organisatie van trainingen samen met diverse oefencentra in Nederland. Dankzij deze partnerschappen is het mogelijk uiteenlopende incidentscenario’s en specialistische hulpverleningstaken op elke gewenste schaal praktisch te trainen in een realistische omgeving.

Door gebruik te maken van onder andere licht-, rook- en geluidseffecten simuleren wij zeer realistische situaties op basis van enscenering. Elke zintuig raakt op die manier geprikkeld.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Horen : geluiden
  • Ruiken : geur
  • Zien : vlammen, rook, slachtoffer
  • Voelen : dreunen, hitte

In de oefening trainen wij de procedures en vaardigheden van de deelnemers op ieder niveau aangepast. 

Omdat de oefening als zeer realistisch ervaren wordt, nemen wij  daarmee ook het emotionele aspect mee.

Ervaring leert ons, dat door onze manier van realistisch trainen, de lesstof veel beter en sneller beklijft en daardoor in een stress-situatie gemakkelijker toepasbaar wordt. Want, als je weet waarom je bepaalde handelingen bij een incident gaat uitvoeren, dan wordt het structureren van de handelingen en de volgorde hierin een logisch geheel.

Realistische situaties nagebootst in een veilige leeromgeving, individueel en/of samen!

Grip5