Trauma - acteurs

Grip5 levert ondersteuning voor oefeningen, trainingen en simulaties binnen het werkvlak van de openbare orde en veiligheid. Realistische trainingen kunnen geen vorm krijgen zonder inzet van goed getrainde trauma-acteurs die up-to-date en parate kennis hebben van de diverse hulpverleningsprotocollen. Onze kracht is het creëren van leermomenten binnen een veilige en beheersbare werksituatie door effectief en geregisseerd tegenspel en anderzijds uitgedaagd tot realistische leermomenten op uw locatie of bij ons in de skillslab.

G: Geloofwaardigheid

Een Grip5 trauma-acteur is in staat om geloofwaardig verschillende soorten gedrag neer te zetten. Zij hebben naast hun EHBO, hun L.O.T.U.S. ook vaak een aanvullende opleiding gevolgd, waardoor ze nog beter kunnen inspelen op de situatie. Onze Grip5 trauma-acteurs zijn in het bezit van zo’n aanvullende opleiding: militaire en civiele traumatologie opleiding, die jaarlijks herhaald dient te worden. 

R: Rollenspel

Een goede inleving in de rol als slachtoffer is van cruciaal belang bij iedere training. Vakinhoudelijke kennis is noodzakelijk bij het uitvoeren van het spel. Grip5 stemt daarom op voorhand altijd met de opdrachtgever af wat het scenario is, welke casuïstieken er gespeeld dienen te worden en wat het leerdoel is. De trauma-acteur past zijn gedrag vervolgens aan op de cursist. Hij doseert zijn gedrag en past zijn tempo aan bij de snelheid van de cursist. Hij levert altijd maatwerk en zal daarom bij ieder rollenspel gedrag laten zien dat past bij de cursist die hij tegenover zich heeft.

I: Interactie

Een trauma-acteur van Grip5 speelt interactief. Dit betekent dat het gedrag beïnvloedbaar is. Hij reageert altijd op de handeling en/of het gedrag van de cursist. Laat de cursist een andere handeling en/of gedrag zien, dan zal ook het gedrag en het medische spel van de trauma-acteur van Grip5 veranderen. Hierdoor ervaart de cursist direct het effect van zijn eigen handelen en/of  gedrag.

P: Professionaliteit

Relevante expertise en vaardigheden, de kracht van het samenwerkingsverband tussen u als opdrachtgever en Grip5 en de Grip5 organisatie die pro-actief op zoek gaat naar allerlei vormen om uw training te ondersteunen met als gevolg uw gestelde doel te kunnen bereiken zien wij als onze 3 pijlers van professionaliteit. Wanneer we de drie pijlers met elkaar in verbinding brengen, ontstaat een schets van de Grip5 organisatie, die haar relevante expertise inzet om meerwaarde te bieden voor haar relatie(s).