Extreem geweld op school

SKILLSLAB | TRAUMA ACTEURS | SAFETY SOLUTIONS | GRIP5

Je hoort het steeds vaker: student richt bloedbad aan op school, explosie op school, leerling opgepakt na schietpartij op school. Daar waar we ooit dachten dat het een ver van ons bed verhaal was, blijkt nu dat het toch ook wel heel dichtbij komt!

Bent u zich ervan bewust dat dit ook bij u op school kan gebeuren? Weet u wat u dan als docent moet doen? Hoe beschermt u uw leerlingen en vooral hoe behandelt u uw leerlingen en mede-docenten wanneer zij hier onderdeel van zijn totdat de hulpdiensten aanwezig zijn? 

Wij hebben speciaal voor scholen een lespakket opgesteld waarbij we onderscheid maken in docenten en leerlingen van de basisschool, voortgezet onderwijs en vervolgopleiding. Door middel van dit lespakket en de trainingen die daaruit voortvloeien leren we niet alleen de docenten, maar ook de leerlingen, aan hoe om te gaan met dit soort extreme geweldsituaties.

LESPAKKET

Wij leiden op om in dit soort situaties levens te kunnen redden totdat de ambulance- en andere hulpdiensten aanwezig zijn. Zo krijgen de leerlingen EHBO en een aanvullende module Extreme situaties. Vervolgens gaan we de geleerde theorie in praktijk omzetten. Hiervoor maken we gebruik van een trauma-acteur die de verwondingen levensecht nabootst waardoor je genoodzaakt bent te gaan handelen volgens de geleerde theorie.

LEERLINGEN

We moeten altijd voorzichtig zijn met jongeren. Ze zijn beïnvloedbaar en zouden in zo’n stressvolle situatie de spanning mogelijk niet aankunnen en hieraan iets overhouden. En dat willen we niet! Daarom willen we dit opbouwen middels een goed onderbouw lesprogramma, waarbij we ze meenemen in het OTO-traject. Want zomaar een extreem gewelddadige realistische oefening neerzetten zonder enige voorkennis daar is niemand gebaat bij!

ONS AANBOD

Onze docenten maken gebruik van digitale lesmaterialen, presentaties, quiz, testjes en filmpjes. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden kan er één les worden gegeven of kan de materie worden verspreid over meerdere lessen. Tijdens onze verdiepingslessen wordt er aandacht gegeven hoe om te gaan met extreem geweldsituaties en de eerste hulp daarbij totdat de ambulances komen. Deze training is zowel voor docenten als voor leerlingen super interessant!