EHBO kanjers!

Het stond al in de Telegraaf: “Het Rode Kruis start samen met een groep van 17 artsen een offensief om EHBO in het onderwijsprogramma opgenomen te krijgen.

Maar willen we de kinderen laten wachten totdat het in het onderwijsprogramma opgenomen is? Of gunnen we ieder kind de kennis te weten wat te doen wanneer er daadwerkelijk iets gedaan moet worden wanneer er een ongelukje in of om het huis gebeurd?

Jaarlijks belanden ruim 140 duizend kinderen bij de spoedeisende hulp door een ongelukje in of om het huis. Te weinig ouders weten voldoende van EHBO en weten niet hoe zij in geval van nood moeten en kunnen handelen. Door te weten wat jij kunt doen sta je niet met lege handen en kun jij professionele eerste hulp bieden als dat nodig is.

Tijdens een EHBO cursus speciaal voor kinderen vanaf groep 6 leren wij hen hoe ze eerste hulp kunnen verlenen en leren ze wat ze kunnen doen in geval van nood.

Op een speelse en leuke interactieve cursus leren we de kinderen:

  • De 4 belangrijkste punten van EHBO
  • Wat te doen bij brandwonden
  • Hoe ga je om als je iets geslikt heb waar je ziek van wordt (vergiftiging)
  • Oei, gevallen en nu? (botbreuken)
  • Flauwte
  • Bewusteloosheid met stabiele zijligging
  • Wonden zoals snij- en schaafwonden
  • Anatomie van het menselijk lichaam

Wat bijzonder is aan deze cursus, is dat er een LOTUS uitgenodigd wordt. De LOTUS vertelt wat zijn rol is bij de EHBO-lessen, hoe hij acteert en hoe wonden worden gegrimeerd. Ook wordt er een tijd besteed aan reanimatie, waarbij de kinderen uitleg krijgen over wat reanimatie inhoudt en wat de functie is van een AED. De kinderen oefenen tijdens deze les met het geven van borstcompressies op een reanimatiepop.

Als de EHBO-lessen voldoende worden afgerond, krijgen de kinderen een bewijs van deelname.

lespakket

De les(sen) bestaan uit theorie en praktijk. We houden rekening met de spanningsboog van een kind.

Vervolgens gaan we de geleerde theorie in praktijk omzetten.

Hiervoor maken we gebruik van een trauma-acteur die de verwondingen levensecht nabootst waardoor je genoodzaakt bent te gaan handelen volgens de geleerde theorie.

leerlingen

We moeten altijd voorzichtig zijn met jongeren. Ze zijn beïnvloedbaar en zouden in zo’n stressvolle situatie de spanning mogelijk niet aankunnen en hieraan iets overhouden. 

En dat willen we niet! 

Dat is de reden dat we op voorhand met de docent willen bespreken waar op gelet dient te worden.

ons aanbod

Onze docenten maken gebruik van digitale lesmaterialen, presentaties, quiz, testjes en filmpjes. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden kan er één les worden gegeven of kan de materie worden verspreid over meerdere lessen.

Deze training is zowel voor docenten als voor leerlingen super interessant!