brandwachten

Grip5

Grip5 brandwachten

Grip5 brandwachten zijn rijks gediplomeerd

of NIKTA gecertificeerd.

 

Bijna al onze brandwachten zijn werkzaam

of werkzaam geweest bij een veiligheidsregio

in Nederland.

 

Grip5 brandwachten zijn hierdoor ervaren en weten hoe op te treden om verdere escalatie van een calamiteit te kunnen voorkomen.

Grip5

Kennis en ervaring

Grip5 brandwachten zijn in het bezit van een rijksdiploma Brandwacht,

Manschap A, Bevelvoerder, 

NIKTA gecertificeerde industrieel brandwachten of

NIKTA gasmeten Niveau 2 gecertificeerde brandwachten.

 

Daarnaast hebben zij repressieve ervaring. Inzetbaar op ad-hoc als op projectmatige basis.

Grip5

Taken

Grip5 brandwachten houden preventief toezicht op o.a. brandpreventie en veiligheid. Zij geven voorlichting om veiligheids-, gezondheids-, en milieu-incidenten te voorkomen. Zij controleren of gewerkt wordt volgens werkvergunning en controleren op gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

In geval van incidenten treden zij repressief op en rapporteren periodiek hun bevindingen.