BHV

BHV BASIS

De Basisbedrijfshulpverlening (allround BHV) cursus is inclusief AED training. Veiligheid binnen uw bedrijf is essentieel. Met het aanstellen van goed getrainde BHV'ers waarborgt u veilig handelen bij een ongeval of calamiteit. Deze cursus gaat in op de algemene hulpverleningsregels en regels voor de communicatie en alarmeringen. Daarnaast werken we zeer praktijkgericht aan onder meer eerste hulp, brandbestrijding en ontruimingen.

BHV herhaling

Blijvende veiligheid binnen uw bedrijf is essentieel. Met goed getrainde BHV'ers waarborgt u veilig handelen bij een ongeval of calamiteit. Een jaarlijkse herhalingscursus is wettelijk verplicht en zorgt ervoor dat elke BHV'er in uw bedrijf op de hoogte is van essentiële hulpverleningsregels. Deze cursus is zeer praktijkgericht, wat zorgt voor een grote herkenbaarheid in de praktijk. Iedereen die een diploma of certificaat Basisopleiding Bedrijfshulpverlener, AED-bediener in het bezit heeft, mag deelnemen aan deze herhalingscursus.

Ploegleider BHV

Heeft uw organisatie meerdere BHV'ers in dienst, dan is het aanstellen van een ploegleider BHV aan te raden. Als ploegleider bent u na het volgen van deze tweedaagse cursus in staat om sturing te geven aan het team en hen in te zetten bij een ongeval of calamiteit. De cursus wordt afgesloten met een examen. U werkt in deze cursus met praktijksituaties, waarbij d.m.v. Table-top eerst het scenario wordt gespeeld om het vervolgens in de praktijk uit te voeren. Bij voldoende resultaat behaalt u het diploma Ploegleider Bedrijfshulpverlening van het NIBHV.

Ploegleider BHV herhaling

Als Ploegleider Bedrijfshulpverlener is het van belang uw kennis en vaardigheden op peil te houden. Tijdens deze eendaagse cursus gaat u hiermee zeer praktijkgericht en actief aan de slag. U oefent met het aansturen van een BHV-team, het stellen van de juiste prioriteiten en het inzetten van oefeningen in uw organisatie. Zo leert u in de praktijk weloverwogen beslissingen te nemen, wat de veiligheid voor u en uw collega’s verder bevordert. De cursus wordt afgesloten met een competentietoets. Bij voldoende resultaat ontvangt u het herhalingscertificaat ploegleider van het NIBHV.